STIPEND-2023

Oppegård Rotaryklubb deler ut stipender til gode formål i lokalmiljøet!

Som ideell forening jobber vi for humanitære formål internasjonalt og lokalt. I den sammenheng vil vi støtte lokale foreninger, prosjekter eller personer. Støtten gis som stipend til:

  1. Tiltak rettet mot spesifiserte grupper for å bidra til å øke deres livskår.
  2. Støtte til utvikling og kompetanseheving av grupper
  3. Støtte til utvikling av talenter.

Lokale foreninger og personer som engasjerer seg i lokalmiljøet inviteres til å søke om stipend til definerte prosjekter eller tiltak. Støtte kan gis til pågående eller nye prosjekter/tiltak.

Søknaden må inneholde søkers navn og kontaktinformasjon med e-post og telefonnummer.

Prosjektet/tiltaket må beskrives med begrunnelse, budsjett og gjennomføringsplan.

Klubben kan dele ut stipend etter fastsatt ramme for utdelingsåret til tiltak som er i samsvar med stipendets formål. Ved avslutning av tiltaket/prosjektet skal det fremlegges regnskap.

Søknad sendes til Nina.gjoen@outlook.com

Søknadsfrist er 31. mars 2023.

Tildelingene offentliggjøres innen 1. juni 2023 i Oppegård Avis og Østlandets Blad.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: KOLBOTN
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Klubbens møter:

JUBILEUMSFEST

2023-03-25 18:30 - 21:00

Tor Bukkvoll, sjefsforsker i FFI

2023-03-28 18:30 - 19:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...