PROSJEKTER

Prosjekter i Oppegård rotaryklubb


Generelt om våre prosjekter

Rotarys formål er å gagne andre. En viktig del av Oppegård Rotaryklubbs virksomhet er å gjennomføre prosjekter og støtte veldedige tiltak lokalt og internasjonalt. Rotary Internationals største og mest kjente humanitære prosjekt er Polio Plus som har som mål å utrydde polio i verden. Klubben har på forskjellige måter opp gjennom årene bidratt til dette fellesprosjektet. 

Klubben gjennomfører også egne prosjekter alene eller sammen med de to andre rotaryklubbene i Oppegård, Kolbotn Rotaryklubb og Gjersjøen Rotaryklubb. I flere år har Oppegård Rotaryklubb arrangert konserter der overskuddet går til lokale eller internasjonale veldedige formål.

Klubben har forøvrig hatt et mangeårig samarbeid med de to andre klubbene i kommunen om en årlig bokmesse.

Bokmessene har gitt betydelige overskudd som igjen har gitt klubbene mulighet til å støtte prosjekter lokalt og internasjonalt. Prosjektene finansieres i fellesskap, men det er gjerne en av klubbene som arbeider med tilrettelegging og gjennomføring av de forskjellige prosjektene. De tre rotaryklubbene i Oppegård har opprettet et eget stipend basert på deler av overskuddet fra klubbenes bokmesser. Hensikten med stipendet er å stimulere til lokale prosjekter innen kunst, kultur, kulturminner, friluftsliv, historie, integreringstiltak, idrett, lek el. Tildeling skjer en gang per år (fra 2012), og det årlige stipendet har beløpt seg til totalt kr 25 000. Bl.a. kan barn, ungdom og frivillige organisasjoner søke.


Utstyr for øyeoperasjoner i Burkina Faso

Burkina Faso er et av verdens mest fattige land, og øyesykdommen grå stær er svært utbredt. Rotary har gitt støtte til kjøp av utstyr for øyeoperasjoner og dessuten ekspedisjoner med en spesialinnredet buss hvor pasienter blir operert. Gjennom dette prosjektet fra 2005 har 6000 mennesker fått synet tilbake. Dette innebærer også at barn, som var tatt ut av skolen for å være ledsagere for blinde voksne, kan gå tilbake til undervisningen. I dette prosjektet samarbeider Oppegård Rotaryklubb med en norsk stiftelse, Better Life Norway. I 2014 finansierte de tre rotaryklubbene i Oppegård nytt operasjonsutstyr med kr 50 000. I tillegg støttet Rotary-distriktet prosjektet med kr 25 000, slik at det kunne bli kjøpt inn nytt utstyr for kr 75 000.


Prosjekter i Sri Lanka og Thailand

Basert på bokmessemidler og støtte fra Rotary Foundation har de tre klubbene støttet flere prosjekter i Sri Lanka og Thailand. Dette arbeidet ledes av Kolbotn Rotaryklubb som samarbeider med den lokale organisasjonen Marys venner, en katolsk organisasjon av nonner som driver en rekke barnehjem. Rotary har bl.a. bidratt til å bygge og drive dataskole for barnehjemsbarn og til å etablere yrkesopplæring for unge jenter i landsbyer i Sri Lanka. I landsbyer i Thailand er det gjennomført prosjekter som gir rent vann til 10 skoler med 2500 barn. Bildene under er hentet fra dataskolen på Sri Lanka og vannprosjektet i Thailand.


Padleklubben RA

Padleklubben RA driver tilrettelagte tilbud for kajakk- og kanopadling for handicappede ved Kolbotnvann, hvor for øvrig alle kan bli medlem. De tre rotaryklubbene i Oppegård har støttet padleklubben med en ny brygge tilpasset handicappede som sto ferdig sommeren 2014. Gjennom midler fra bokmessen har de tre rotaryklubbene finansiert prosjektet med kr 125 000.Sansehagen på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter

De tre rotaryklubbene i Oppegård gikk i 2005 sammen om å bygge en sansehage for beboerne på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter. Klubbene har fremdeles et samarbeid om gartnerarbeid og vedlikehold av sansehagen.


Follo MS-forening

I mars 2014 arrangerte Oppegård Rotaryklubb en konsert med Jonas Fjeld med band. Den store salen i Kolben var fullsatt. Halvparten av overskuddet, dvs. kr 20 000, gikk til Follo MS-forening for å støtte forskjellige arrangementer for foreningens medlemmer. MS-syke, hjelpere og assistenter har stor glede av disse arrangementene. For mer informasjon om MS-foreningen klikk på denne linken https://www.youtube.com/watch?v=YBRPWFAvJIQ#t=13


Oppegård Røde Kors Hjelpekorps

Klubben støttet også det lokale Røde Kors Hjelpekorps med den andre halvparten av overskuddet fra Jonas Fjeld-konserten i 2014. Støtten på kr 20 000 bidrar til å styrke aktivitetene innen førstehjelp og pasientbehandling, bl.a. ved lokale arrangementer. Mer info om foreningen finner du på Facebook: https://www.facebook.com/OppegaardRKH


Beskyttelseshus for lokomobilsag i Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ildsjelene bak Gjersjøelva natur- og kulturpark gjør et stort arbeid for at innbyggerne i Oppegård kommune, ikke minst barn og ungdom, skal bli kjent med kommunens historie, herunder den industrielle virksomheten som ble drevet langs Gjersjøelva. Rotaryklubbene i Oppegård har ønsket å støtte dette arbeidet ved å finansiere et beskyttelseshus for en lokomobilsag som skal plasseres langs elva. Dette skal stå klart til kommunens 100-års jubileum i 2015. Gjennom midler som er kommet inn ved bokmessen, har rotaryklubbene bidratt med kr 75 000. I tillegg har det rotary-distriktet som klubbene tilhører, bidratt med kr 25 000 fra sitt Tiltaksfond, dvs. at Rotary totalt finansierer beskyttelseshuset med kr 100 000.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: KOLBOTN
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Klubbens møter:

JUBILEUMSFEST

2023-03-25 18:30 - 21:00

Tor Bukkvoll, sjefsforsker i FFI

2023-03-28 18:30 - 19:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...