PROSJEKTER / POLIOBEKJEMPELSE - ROTARYS BIDRAG!

Kolbotn, Oppegård og Gjersjøen Rotary Klubber er aktive støttespillere i Rotarys arbeid mot polio. 

Bill og Melinda Gates’ vaksinefond dobler DITT bidrag Bill og Melinda Gates’ vaksinefond øker ditt bidrag til det tredobbelte. Derfor vil dine 100 kr for en pins eller merke bli til 300 kr i Rotarys arbeid med å vaksinere mot polio. Det gir oss mulighet til å utrydde poliosykdommen og spare mennesker fra sykdom, handikap og død.

Faktaark for Polio - Poliomyelitt – Barnelammelse Polio(myelitt) er en meget smittsom virussykdom som i noen tilfeller kan gi muskelsvekkelser, lammelser og død.

Smittemåte: 

Poliovirus blir overført ved at mennesker kommer i kontakt med infisert materiale: mat, vann, spytt. Viruset blir introdusert til kroppen gjennom munn og nese og vandrer rundt i kroppen via blodet til nervesystemet og kan lamme tverrstripet muskulatur (ben-, arm-, pustemuskler). Viruset kan smitte gjennom kontakt mellom personer. Viruset opptrer under uhygieniske forhold. En smittet person kan være smittebærer i inntil 4 måneder!

Symptomer og forløp: 

Akutt poliomyelitt er i 90% av tilfellene uten symptomer, eller med svært lette symptomer. De som får lette symptomer, får feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i 1-2 uker. 5 - 10% av de smittede utvikler hjernehinnebetennelse. Mindre enn 1 % utvikler lammelser. Selv om lammelsene kan gå tilbake av seg selv, blir mange avhengig av støtteskinner, krykker, eller rullestol.

Årsak og behandling: 

Polio er en virussykdom uten medisiner som kan hjelpe. Fysioterapi er viktig for å støtte bevegelsesfunksjoner. I alvorlige tilfeller må den syke i perioder ha hjelp av pustemaskin.

Forebyggende behandling: 

Vaksine forebygger poliosykdom. I Norge hører poliovaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig i voksen alder å ta påfyllsvaksine dersom man skal til et område der poliosykdom forekommer. Revaksinasjon bør skje senest 10 år etter siste vaksine.

Postpoliosyndrom:

Senskader hos personer med tidligere paralytisk (lammende) polio kan komme flere tiår etter den akutte sykdommen, og rammer også mange som ble smittet uten å ha fått lammelser. Postpoliosyndrom består av ny muskelsvakhet, smerter og tretthet. I USA anslås gruppen som ble rammet «uten skade» å utgjøre mellom 20-70% av postpoliosyndrom pasienter og vi antar dette også gjelder i Norge. Man regner med at flere enn10.000 personer som ble rammet av polio med lammelser i Norge fortsatt er i live.

Rotary Internationals polioengasjement: 

Startet i 1985 og er Rotarys største humanitære prosjekt og kalles Polio Pluss og End Polio Now. Rotary samarbeider bl.a med WHO, UNICEF og Bill og Melinda Gates’ vaksinefond i dette arbeidet og har i stor grad bidratt til at antallet av verdens poliotilfeller er redusert med 99,9%. De landene der det ville polioviruset fortsatt forekommer er Afghanistan og Pakistan. Afrika er nå erklært Poliofri!

Poliovirus og Covid-19: 

Polioviruset er dobbelt så smittsom som Covid-19. Alle sentra som arbeider med Poliovaksine har hjulpet til med å utvikle vaksine mot Covid-19, mens vaksineringsarbeidet mot Polio fortsetter for fullt også i 2020. Over 2.000.000.000 vaksinedoser fordeles årlig i over 60 land.

Støtte kan gis som kontanter eller VIPPS 578162

Takk for at du hjelper oss i dette viktige arbeidet!

Et nett til kr. 200.- gir kr. 600.- til vårt vaksineprogram!


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: KOLBOTN
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Klubbens møter:

JUBILEUMSFEST

2023-03-25 18:30 - 21:00

Tor Bukkvoll, sjefsforsker i FFI

2023-03-28 18:30 - 19:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...